Integritetspolicy

Senast uppdaterad: Augusti 22 2023

Denna Integritetspolicy beskriver våra policys och förfaranden gällande insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten samt informerar dig om dina rättigheter beträffande integritet och hur lagen skyddar dig. Vi använder din personliga data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information enligt denna Integritetspolicy.

Tolkning och Definitioner

Tolkning

De ord vars första bokstav är versal har betydelser som definieras under följande villkor. De följande definitionerna ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För ändamålen med denna Integritetspolicy:

 • Konto avser ett unikt konto skapat för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Affiliate avser en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" innebär ägande av 50 % eller mer av aktierna, ägarandelarna eller andra värdepapper som har rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller annan ledningsmyndighet.
 • Applikation avser den programvara som tillhandahålls av företaget och som du laddar ned på någon elektronisk enhet, kallad FUZED Hub.
 • Företag (här kallat antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vår" i detta avtal) hänvisar till Fuzed AB, 18 Erstagatan, 116 36 Stockholm.
 • Land hänvisar till Sverige.
 • Enhet avser en enhet som kan få åtkomst till tjänsten, såsom en dator, mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personlig Data är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.
 • Tjänst avser applikationen.
 • Tjänsteleverantör avser en fysisk eller juridisk person som behandlar data på företagets vägnar. Det avser tredjepartsföretag eller individer som anlitas av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.
 • Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genererat av användningen av tjänsten eller från tjänstens infrastruktur självt (till exempel besöksvaraktighet på en sida).
 • Du avser individen som har åtkomst till eller använder tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person för vilken sådan individ har åtkomst till eller använder tjänsten, om tillämpligt.

Insamling och Användning av Din Personliga Data

Typer av Insamlad Data

Personlig Data

Under användning av vår tjänst kan vi be dig att tillhandahålla vissa personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten. Användningsdata kan inkludera information som din enhets internetprotokolladress (IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna på vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderades på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Användning av Din Personliga Data

Företaget kan använda Personlig Data för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.
 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. Den Personliga Data du tillhandahåller ger dig åtkomst till olika funktionaliteter i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För utförande av ett avtal: utvecklingen, överensstämmelsen och genomförandet av köpeavtalet för de produkter, varor eller tjänster du har köpt eller något annat avtal med oss via tjänsten.
 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom push-notifikationer från en mobilapplikation, avseende uppdateringar eller informativa kommunikationer relaterade till funktionaliteter, produkter eller kontrakterade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som är liknande de du redan har köpt eller frågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information.
 • För hantering av dina förfrågningar: för att hantera och besvara dina förfrågningar till oss.
 • Vid affärstransaktioner: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, reorganisering, upplösning eller annan försäljning eller överföring av en del eller alla våra tillgångar, antingen som en pågående verksamhet eller som en del av en konkurs-, likvidations- eller liknande process, där personlig data som ägs av oss om våra tjänstanvändare överförs som tillgångar.
 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, fastställande av effektiviteten i våra kampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, våra produkter, våra tjänster, vår marknadsföring och din upplevelse.

Delning av Din Personliga Data

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

 • Med Tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med Tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, samt för att kontakta dig.
 • Vid affärstransaktioner: Vi kan dela eller överföra din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med Affiliates: Vi kan dela din information med våra dotterbolag (affiliates). I så fall kommer vi att kräva att dessa dotterbolag följer denna Integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: När du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i offentliga områden med andra användare kan sådan information vara synlig för alla användare och kan distribueras utanför plattformen.
 • Med ditt samtycke: Vi kan avslöja din personliga information för andra ändamål med ditt samtycke.

LAGRING av Din Personliga Data

Företaget kommer att lagra din personliga data endast så länge som det är nödvändigt för ändamålen som anges i denna Integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda din personliga data i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina data enligt gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra rättsliga avtal och policys.

Företaget kommer också att behålla Användningsdata för interna analytiska ändamål. Användningsdata behålls normalt under en kortare tid, om inte dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller om vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

RADERING av Din Personliga Data

Vi respekterar individers rättigheter att begära radering av deras personliga data enligt tillämpliga dataskyddslagar. När vi får en giltig förfrågan om radering, ser vi till att den begärda datan raderas på ett snabbt och följsamt sätt.

När det är möjligt och lämpligt anonymiserar eller aggregerar vi data istället för fullständig radering, för att behålla data's användbarhet för analytiska ändamål samtidigt som vi tar bort all identifierbar personlig information.

ÖVERFÖRING av Din Personliga Data

Din information, inklusive personlig data, behandlas på företagets arbetsplatser och på andra platser där de inblandade parterna i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till — och bibehållas på — datorer som finns utanför din delstat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy, följt av din insändning av sådan information, representerar ditt avtal till denna överföring.

Företaget kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Ingen överföring av din personliga data kommer att ske till en organisation eller ett land om inte det finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Delning av Din Personliga Data

Affärstransaktioner

Om företaget är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan din personliga data överföras. Vi kommer att meddela dig innan din personliga data överförs och blir föremål för en annan Integritetspolicy.

Lagföring

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att avslöja din personliga data om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra juridiska krav

Företaget kan avslöja din personliga data i god tro om sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förebygga eller utreda möjlig brottslig verksamhet i samband med tjänsten
 • Skydda användarnas personliga säkerhet eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för Din Personliga Data

Säkerheten för din personliga data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda din personliga data kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns Integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 års ålder utan förmyndares samtycke. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 13 år utan förmyndares samtycke. Om du är förälder eller förmyndare och är medveten om att ditt barn har gett oss personlig data, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personlig data från någon under 13 års ålder utan verifierat förmyndarsamtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar. Om vi behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för behandling av din information och ditt land kräver samtycke från en förälder kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till Andra Webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk till en tredje parts webbplats kommer du att bli omdirigerad till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis hos någon tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i Denna Integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår Integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya Integritetspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller genom ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera "Senast uppdaterad"-datumet längst upp på denna Integritetspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna Integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna Integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy kan du kontakta oss:

Via e-post: hello@fuzed.com